Contributie

De contributie bedraagt € 40,00 per maand.

Het inschrijfgeld is € 7,00.

Leden die een tweede keer in een week in het atelier willen tekenen of schilderen betalen daarvoor € 2,00 per dagdeel.

Er geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Het betalen van de contributie

De contributie gelieve over te maken naar:

Rekeningnummer NL38INGB0000404602 bij de ING bank, Rotterdam

T.n.v. Penningmeester Chabotgroep.

Reacties zijn gesloten.