Ledenvergadering 17 februari 2018

Beste leden

Wij nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn en je inbreng te hebben, bij de algemene ledenvergadering op 17 februari 2018 om 14.00 uur in ons atelier.

De agenda en nadere gegevens volgen nog, maar het thema zal zeker ook de toekomst van onze Chabotgroep betreffen.

Hartelijke groeten

Erna, Fons, Jannie en Tom

het bestuur

Paardenmarkt juni 2015

De paardenmarkt op de laatste woensdag van de maand juni 2015 was erg gezellig geweest. De Chabotgroep stond er met een kraam, en er was een expositie van werk van leden boven in het atelier. We hebben veel bezoekers bij de kraam gehad, en boven bij de expositie in het atelier. We hopen daarom spoedig nieuwe mensen bij onze club te mogen begroeten. Nieuwe leden zijn altijd welkom!